Wydarzenia

Nowe oblicze ul. św. Katarzyny

Zakończyliśmy remont ul. św. Katarzyny w Spytkowicach. To ostatnia droga odnowiona w roku 2020. Prace na ulicy zakończono tuż przed świętami Bożego Narodzenia, a jej odbioru technicznego dokonano 29 grudnia.

Czytaj więcej...


Pandemia nie przeszkodziła w remoncie drogi powiatowej

Od pewnego czasu mieszkańcy poruszający się drogą powiatową nr 1772K w Ryczowie mogą obserwować jej zupełnie nowe oblicze.

Czytaj więcej...


Mamy budżet na 2021 rok

Ostatnia sesja Rady Gminy w danym roku kalendarzowym z reguły przynosi dyskusję nad budżetem na rok kolejny. Nie inaczej było tym razem. 22 grudnia 2020 r.

Czytaj więcej...


Remont dróg głównym tematem prac sołtysów

Zbliżając się do końca roku, patrzymy z uwagą na prace wykonane przez sołtysów, którzy ciągle podejmują działania zmierzające do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb Mieszkańców.

Czytaj więcej...


Świąteczne oświetlenie ozdobiło gminę

Od zeszłego roku w gminie Spytkowice możemy podziwiać nowe świąteczne oświetlenie. Jeszcze w ubiegłym roku zamontowane było tylko w największych sołectwach gminy.

Czytaj więcej...


Symboliczny czek na miliony

Kilkanaście dni temu pisaliśmy o pozyskaniu przez gminę Spytkowice 7,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Czytaj więcej...


Nie pozwolimy zniszczyć dobrego imienia gminy Spytkowice!

Sposób realizacji polityki na szczeblu centralnym od dłuższego czasu generuje w Polakach raczej negatywne emocje. Do panujących obecnie standardów, chcąc nie chcąc, musieliśmy jednak przywyknąć.

Czytaj więcej...


Rozwijamy infrastrukturę rowerową w gminie Spytkowice

Spostrzegawcze oko z pewnością zauważyło w ostatnim czasie przy drogach nowe tabliczki rowerowe. Te tabliczki to oznaczenia powstałych szlaków rowerowych.

Czytaj więcej...


7 500 000 złotych dla Gminy Spytkowice!

Bardzo miło nam poinformować, że w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Spytkowice pozyskała 7,5 miliona złotych na realizację planowanych zadań inwestycyjnych!

Czytaj więcej...


Konserwacja rowów odwodnieniowych w gminie Spytkowice

Nieustanne naciskanie instytucji zewnętrznych przez władze gminy Spytkowice bardzo często przynosi wymierne korzyści dla naszych Mieszkańców.

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 ... 32

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //