Wydarzenia

Gmina Spytkowice wybrana jako partner do realizacji „Małopolskiego Programu Wspierania Uczniów”!

Mamy przyjemność przekazać kolejne pozytywne informacje! Dzięki staraniom pełniącego funkcję wójta gminy Spytkowice Marka Gajowego, gmina Spytkowice została wybrana jako jeden z kluczowych partnerów projektu „Małopolski Program Wspierania Uczniów”.

Czytaj więcej...


Rusza remont stacji Spytkowice Kępki – zmiany w ruchu kolejowym!

W związku z zaplanowanymi pracami remontowymi, od dzisiaj rozpoczyna się modernizacja infrastruktury na stacji Spytkowice Kępki. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia tymczasowych zmian w organizacji ruchu kolejowego.

Czytaj więcej...


Ścieżka rowerowa Velo Skawa będzie również po naszej stronie Wisły

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił przetarg na budowę odcinka trasy rowerowej VeloSkawa, łączącego Podolsze z Łączanami.

Czytaj więcej...


Interwencja w sprawie materiałów niebezpiecznych

Pełniący funkcję wójta gminy Marek Gajowy, ogłosił decyzję o podjęciu niezbędnych kroków w celu stabilizacji i zabezpieczenia materiałów niebezpiecznych zlokalizowanych na granicy Spytkowic i Bachowic.

Czytaj więcej...


46. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP), to turniej adresowany do wszystkich młodych ludzi interesujących się wszelkimi zagadnieniami bezpieczeństwa i ochroną przeciwpożarową.

Czytaj więcej...


Kolejne zebrania wiejskie za nami

Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w każdym sołectwie. Prawo udziału w nim posiadają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa, a jego kompetencje określone są w statucie uchwalanym przez Radę Gminy.

Czytaj więcej...


Zebrania sprawozdawcze OSP

Najwyższa władza stowarzyszenia, to walne zebranie, na którym dokonuje się podsumowania z corocznej działalności. W lutym odbywały się walne zebrania w poszczególnych jednostkach OSP,  zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami tj.:

Czytaj więcej...


Dotacja dla jednostek OSP z terenu gminy

Miło nam poinformować, że w ramach realizacji programu „Małopolskie OSP 2024”, gmina Spytkowice pozyskała 15 000 zł na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z jej terenu! Łączna kwota jaką przeznaczymy na...

Czytaj więcej...


Roczek w Domu Seniora

W Bachowicach świętowano pierwszą rocznicę działalności Domu Seniora. Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnych przemówień, w których podsumowano rok działalności ośrodka.

Czytaj więcej...


Wizyta wójta w Domu Seniora w Bachowicach

27 lutego, pełniący funkcję wójta gminy Marek Gajowy, odwiedził podopiecznych Domu Seniora w Bachowicach. Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej atmosferze.

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 ... 67

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //