Wydarzenia

Pożegnanie Pani Małgorzaty Balonek w związku z przejściem na emeryturę

Ostatnia sesja Rady Gminy Spytkowice miała uroczysty charakter nie tylko ze względu na wotum zaufania i absolutorium udzielone Wójtowi Gminy.

Czytaj więcej...


Wójt Gminy z wotum zaufania i absolutorium

Po dyskusji nad raportem o stanie Gminy Spytkowice oraz przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu, Rada Gminy Spytkowice jednogłośnie udzieliła wójtowi Mariuszowi Krystianowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za...

Czytaj więcej...


Ponad 230 tysięcy dla organizacji społecznych

233 500 zł to łączna kwota jaką otrzymały organizacje społeczne na realizację swoich statutowych działań w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności wspomagających...

Czytaj więcej...


Rozpoczynamy prace projektowe związane z przebudową dróg

17 czerwca 2021 roku wójt gminy Mariusz Krystian podpisał umowy na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy dróg gminnych. Na początek będą to: ul. Ks. Kani i ul. Spacerowa w Ryczowie oraz ul.

Czytaj więcej...


XXVI Sesja Rady Gminy Spytkowice

Za nami kolejna sesja Rady Gminy. Głównym jej tematem były zmiany budżetowe oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice.

Czytaj więcej...


Uczniowie z Ryczowa na lekcji samorządowej

Od kilku lat tradycją w naszej gminie jest wizyta uczniów ze szkół podstawowych w Urzędzie Gminy. Podczas tych wizyt młodzież ma okazję poznać specyfikę pracy wójta oraz podległych mu pracowników.

Czytaj więcej...


Urząd Gminy w Spytkowicach Laureatem Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy

7 czerwca 2021 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wręczono nagrody nieprzeciętnym pracodawcom z Małopolski sprzyjającym godzeniu życia zawodowego z prywatnym oraz inwestującym w podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Czytaj więcej...


Dzień Otwarty Urzędu Gminy

1 czerwca gośćmi w Urzędzie Gminy była dziecięca władza, czyli osoby, które zostały laureatami zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach konkursu pt. „Wypromuj gminę Spytkowice”.

Czytaj więcej...


Gmina Spytkowice i Gminna Orkiestra Dęta odebrały symboliczne czeki w ramach małopolskich konkursów

7 czerwca 2021 roku w Dworze z Drogini w Muzeum - Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie wręczono symboliczne czeki dla beneficjentów konkursów z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego tj.

Czytaj więcej...


Bezpieczeństwo publiczne jednym z głównych tematów ostatniej sesji

19 maja 2021 roku Radni, po raz pierwszy od września ubiegłego roku, spotkali się na sesji Rady Gminy w trybie stacjonarnym.

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 6 ... 36

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //