Wydarzenia

Kolejne zebrania wiejskie za nami

Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w każdym sołectwie. Prawo udziału w nim posiadają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa, a jego kompetencje określone są w statucie uchwalanym przez Radę Gminy.

Czytaj więcej...


Zebrania sprawozdawcze OSP

Najwyższa władza stowarzyszenia, to walne zebranie, na którym dokonuje się podsumowania z corocznej działalności. W lutym odbywały się walne zebrania w poszczególnych jednostkach OSP,  zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami tj.:

Czytaj więcej...


Dotacja dla jednostek OSP z terenu gminy

Miło nam poinformować, że w ramach realizacji programu „Małopolskie OSP 2024”, gmina Spytkowice pozyskała 15 000 zł na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z jej terenu! Łączna kwota jaką przeznaczymy na...

Czytaj więcej...


Roczek w Domu Seniora

W Bachowicach świętowano pierwszą rocznicę działalności Domu Seniora. Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnych przemówień, w których podsumowano rok działalności ośrodka.

Czytaj więcej...


Wizyta wójta w Domu Seniora w Bachowicach

27 lutego, pełniący funkcję wójta gminy Marek Gajowy, odwiedził podopiecznych Domu Seniora w Bachowicach. Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej atmosferze.

Czytaj więcej...


Powrót linii transportowej Bachowice-Spytkowice-Oświęcim

Mamy świetne wiadomości dla mieszkańców gminy Spytkowice! Linia transportu publicznego, która od 1 stycznia była ograniczona do trasy Spytkowice – Oświęcim, zostaje przywrócona w pełnym zakresie, łącząc ponownie Bachowice ze...

Czytaj więcej...


Koniec kursów na trasie Zator-Kraków

Z przykrością informujemy, że firma Globus od 1 marca zaprzestaje kursowania na trasie Zator przez Spytkowice i Brzeźnicę do Krakowa.

Czytaj więcej...


L Sesja Rady Gminy Spytkowice

Za nami L Sesja Rady Gminy Spytkowice. Jej treść merytoryczna przebiegała według ustalonego porządku obrad. Tematem przewodnim było wręczenie dyplomów Stypendystom w ramach Gminnego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce w...

Czytaj więcej...


Podtopienia przez inwestycję - społeczność domaga się rozwiązań

Mieszkańcy ul. Jana III Sobieskiego w Ryczowie, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie z działką inwestycyjną, stoją w obliczu poważnych problemów związanych z odwodnieniem terenu.

Czytaj więcej...


Zakończenie sezonu łyżwiarskiego

Sezon zimowych rozrywek na lodowisku w gminie Spytkowice dobiega końca. Po ponad dwumiesięcznej zabawie na tafli lodowej, oficjalnie zakończyliśmy sezon łyżwiarski.

Czytaj więcej...


1 ... 3 4 5 6 7 ... 69

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //