Do Krakowa komunikacją zbiorową

frpa1

Dzięki staraniom wójta gminy Spytkowice Mariusza Krystiana oraz wójta gminy Brzeźnica Bogusława Antosa otworzyła się nowa możliwość komunikacji z Krakowem. Od 1 kwietnia 2021 roku na trasie Spytkowice - Kraków - Spytkowice pojawił się nowy przewoźnik - firma Przewóz Osób Leszek Janiso. Formalnym organizatorem przewozów jest Województwo Małopolskie.

Komunikacja z Krakowem od wielu lat stanowi olbrzymi problem dla Mieszkańców gminy Spytkowice. Po likwidacji połączeń kolejowych w 2012 roku, tak naprawdę utraciliśmy ostatni cywilizowany środek transportu zbiorowego.

- Decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego z 2012 roku likwidująca połączenia kolejowe na linii nr 94, skazała Mieszkańców gminy Spytkowice na niebyt komunikacyjny. Uruchomienie przewozów autobusowych na trasie Spytkowice - Kraków to jest taki pierwszy krok, aby powrócić do normalności w tym względzie - komentuje wójt Mariusz Krystian.

Przebieg linii komunikacyjnej, o której wspomniano powyżej kształtuje się następująco: Spytkowice - Ryczów - Łączany - Rusocice - Czernichów - Kaszów - Liszki - Kryspinów - Kraków. Zgodnie z przetargiem i podpisaną umową przewoźnik zapewni cztery pary kursów na tej linii, które odbywać się będą w każdy dzień tygodnia, również w okresach świątecznych. To dobry początek, ale jak można się domyślić, nie rozwiąże to w pełni problemu komunikacyjnego.

- Czynimy starania, aby tych kursów było więcej. W sytuacji pandemicznej jest to bardzo trudne, ale myślę, że tę linię będziemy rozwijać. Zapewnienie pewnej i stałej komunikacji w tym kierunku jest niezbędne - dodaje wójt.

Powrót komunikacji zbiorowej na tę trasę był możliwy w głównej mierze dzięki uruchomieniu przez Rząd RP Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, który gromadzi środki finansowe w celu dofinansowania realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. To także zasługa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i wsparcia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- W grudniu 2020 roku odbyłem spotkanie z wicemarszałkiem Łukaszem Smółką, które zaowocowało wpisaniem tej linii do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i dzięki przychylności pana wojewody Łukasza Kmity pozyskaniem na nią środków z budżetu państwa. Trzeba powiedzieć jasno, bez dofinansowania z tego Funduszu tej linii by nie było - kończy wójt Krystian.

Utworzenie nowej linii autobusowej z pewnością ucieszy znaczną część społeczności naszej gminy, która uczy się lub pracuje w Krakowie. To jednak, w dłuższej perspektywie, rozwiązanie zastępcze. Celem naszego samorządu jest ponowne uruchomienie połączeń kolejowych zarówno w kierunku Krakowa, jak i Oświęcimia. Tylko to pozwoli zapewnić cywilizowany środek komunikacji dla Mieszkańców gminy Spytkowice.

[g=FRPA-rozklad]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //