Wójt gminy Mariusz Krystian posłem na Sejm RP!

image0045

Wójt gminy Spytkowice Mariusz Krystian został wybrany na posła Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. To ogromne osiągnięcie i historyczna chwila dla naszego regionu, gdyż jest dopiero drugą osobą, która będzie reprezentować gminę Spytkowice w parlamencie.

Mariusz Krystian od lat oddawał się służbie lokalnej społeczności. Swoją pracę w samorządzie rozpoczął w 2002 roku, pełniąc przez dwie kadencje funkcję radnego Rady Gminy. W 2010 roku został wybrany na urząd wójta gminy Spytkowice. Przez trzynaście lat nie tylko wykonywał swoje obowiązki urzędowe, ale także aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym i społecznym gminy. Jego oddanie, zaangażowanie i troska o wspólne dobro sprawiły, że zyskał wsparcie i sympatię mieszkańców.

Niedzielne wybory parlamentarne przyniosły w Spytkowicach duże zmiany. Wybór Mariusza Krystiana na posła jest dowodem na to, że jego pracę i oddanie doceniono na szerszą skalę. Zdobył łącznie 11 366 głosów, a w samej gminie Spytkowice 2728, co stanowi prawie połowę wszystkich oddanych głosów. Jest to najlepszy dowód, że jego praca, postawa i zrealizowane idee zostały uznane.

Panie Pośle! Życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w kolejnym etapie zawodowej drogi. Jesteśmy pewni, że Pana pasja, zaangażowanie i dobroć, tak bardzo cenione w służbie na szczeblu lokalnym, będą równie cenione w służbie narodowej. Gratulujemy i życzymy powodzenia! Dla dobra gminy Spytkowice.

[g=pozegnanie-wojta-2023]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //