Obchody Święta Niepodległości w gminie Spytkowice

DSC 7944

Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych dla każdego Polaka. Obchodzimy go corocznie 11 listopada, dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli. Również gmina Spytkowice co roku włącza się w obchody tego historycznego wydarzenia. Nie inaczej było i tym razem.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kościelnych, delegacje stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz Mieszkańcy gminy Spytkowice.

Gminne obchody narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, celebrowaną przez proboszcza parafii w Ryczowie, ks. Adama Ogiegłę. Wcześniej jednak wyznaczone delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym Mieszkańców walczących o odzyskanie niepodległości znajdującym się na Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie, a także na cmentarzu parafialnym w Bachowicach przy pomniku upamiętniających tych, którzy nie bali się szukać wolności, walczyć o nią i poświęcać się dla dobra rodaków oraz przy tablicach symbolizujących bohaterską walkę Mieszkańców z okupantem hitlerowskim, które znajdują się przy kaplicy cmentarnej w Spytkowicach.

Po liturgii biało-czerwony korowód udał się na plac przy budynku OSP w Ryczowie, gdzie przy dźwiękach hymnu narodowego odegranego przez Gminną Orkiestrę Dętą z Ryczowa i odśpiewanego przez wszystkich zgromadzonych, dokonano wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali widowiskowej. Po przemówieniach okolicznościowych przyszedł czas na koncert pt. "Wolność" w wykonaniu Faktorii Dźwięku.

Następnie pełniący funkcję wójta gminy Krzysztof Byrski, razem z posłem na Sejm RP Mariuszem Krystianem oraz przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Piórowskim, dokonali wręczenia nagród specjalnych dla osób zaangażowanych w działalność kulturalną, społeczną oraz aktywizujących lokalną gospodarkę. Wśród nich znaleźli się:

Pan Konrad Meus – laureat Nagrody „Perły Kultury Gminy Spytkowice”, przyznanej za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju kultury lokalnej gminy Spytkowice,

Pani Małgorzata Sołtys – laureatka Nagrody „Bene Meritus”, przyznanej za szczególne zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy Spytkowice,

SMB HYDRO-MAR Marcin Mostowik – laureat Nagrody „Filary Przedsiębiorczości Gminy Spytkowice im. Franciszka Stefczyka”, przyznanej za innowacyjność i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizację lokalnej gospodarki i rozwój przedsiębiorczości w gminie Spytkowice.

Na zakończenie gminnych obchodów pełniący funkcję wójta gminy Krzysztof Byrski, poseł na Sejm RP Mariusz Krystian oraz przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski wręczyli dyplomy stypendystom, nagrodzonym w ramach Gminnego Programu Stypendialnego za osiągnięte sukcesy w konkursach i zawodach na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

Listopadowe obchody odzyskania niepodległości symbolizują miłość do Polski, przypominają jej burzliwe dzieje, walkę o wolność – są symbolem bohaterstwa i męstwa pokoleń, które niestety już odeszły. Uczyniliśmy więc ten dzień prawdziwą i głęboką refleksją nad historią i współczesnością naszej Ojczyzny.

[g=swieto-niepodleglosci-2023]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //