Promocja Rocznika Spytkowickiego

WK1 5559

25 listopada 2023 r. w Spytkowicach odbyła się promocja drugiego tomu Rocznika Spytkowickiego, wydawanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach.

Kolejny numer Rocznika Spytkowickiego dostarcza bogatej partii informacji i wiedzy na temat ziemi spytkowickiej i terenów historycznego księstwa oświęcimsko-zatorskiego. Na jego łamach publikowane są rozprawy naukowe i artykuły o charakterze historycznym, społeczno-gospodarczym i kulturalnym,  materiały źródłowe, wspomnienia, noty biograficzne oraz kronika bieżących wydarzeń gminy Spytkowice.

W uroczystości wzięli udział Mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście:
- członkowie Rady Naukowej Rocznika Spytkowickiego: prof. dr hab. Zdzisław Noga - Kierownik Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UKEN w Krakowie, Przewodniczący Rady Naukowej Rocznika; dr hab. Tomasz Graff – profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; Paweł Hudzik - Kierownik Oddziału w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach; dr hab. Grzegorz Nieć - profesor UKEN w Krakowie, Kierownik Katedry Kultury Informacyjnej; dr hab. Konrad Meus - profesor UKEN w Krakowie, redaktor naukowy Rocznika Spytkowickiego;      
- współautorzy i recenzenci 2. tomu Rocznika: prof. dr hab. Jerzy Rajman – kierownik Katedry Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii i Archiwistyki UKEN w Krakowie; Krzysztof Saferna, Joanna Dębska, dr inż. Kazimierz Dębski, Karolina Janik, Damian Brania;
- rodzina bohaterów artykułu "Zapomniany brat ks. Franciszka Gołby": Ewa Cudzik – wnuczka Józefa Gołby i prawnuczka – Barbara Cudzik; dr inż. Zygmunt Stachurski - wnuk Józefa Gołby z córką - dr inż. Agnieszką Mączyńską.

Promocję rozpoczęło przemówienie pełniącego funkcję Wójta Gminy Spytkowice Pana Krzysztofa Byrskiego, w którym podkreślił znaczenie wiedzy i wspomnień o naszej małej Ojczyźnie.

Nasza mała Ojczyzna stanowi dla nas podstawowy punkt odniesienia dla wszystkiego, z czym się w życiu spotykamy. Dlatego tak ważne jest, by dobrze tę naszą małą Ojczyznę znać – gromadzić o niej nie tyko nasze wspomnienia, ale i rzetelną wiedzę. Nie tylko pielęgnować sentyment do niej, ale także skrzętnie zbierać fakty jej dotyczące. Temu właśnie ma służyć nasz Rocznik. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy swoim wysiłkiem przyczynili się do powstania tego wydawnictwa – skomentował.

Następnie uczestnicy wysłuchali koncertu w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej, który był częścią projektu, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach programu „Mecenat Małopolski 2023”.

Po koncercie głos zabrał Pan Mariusz Krystian Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Szerokie grono obecnych na promocji uważnie wsłuchiwało się w wykład historyczny dr hab. Konrada Meusa pt. "O wojnę powszechną za wolność ludów, prosimy Cię, Panie. Spytkowiczan drogi do Niepodległości”.

Następnie redaktor naukowy Rocznika dr hab. prof. UKEN Konrad Meus przedstawił prezentację omawiającą tematykę drugiego tomu czasopisma oraz osoby zaangażowane w jego powstanie.

W celu ułatwienia czytelnikowi odbioru, teksty w poszczególnych działach ułożono chronologicznie. Numer drugi Rocznika Spytkowickiego zawiera:

- cztery artykuły naukowe pt.: „Socjohydrologiczne ujęcie relacji rzeka – człowiek w dnie doliny Wisły”, „Najstarsze kościoły ziemi zatorskiej na tle wykazu parafi dekanatu zatorskiego z lat 1325-1327”, „Perła Spytkowic – kompleks pałacowo–parkowy”, „Bracia Herzogowie. Żołnierze Niepodległości rodem ze Spytkowic”;

- dwa teksty popularnonaukowe pt. „Spytkowice w rejestrach podatkowych z II połowy XVI i początku XVII wieku”, „Zapomniany brat księdza Franciszka Gołby”;

- recenzje i sprawozdania pt. „Recenzja wystawy „Ludzie wolności Gminy Spytkowice-Armia Andersa” i „Święto Niepodległości w gminie Spytkowice” oraz

- Kalendarium wydarzeń zrealizowanych na terenie gminy Spytkowice w roku poprzedzającym wydanie rocznika.

Wydarzenie zakończyło się wręczeniem uczestnikom świeżo wydanego numeru Rocznika Spytkowickiego. Każdy otrzymał porcję lokalnej historii w nowej odsłonie tego wyjątkowego czasopisma. Wydawnictwo dostępne jest także do wypożyczenia w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz jej filiach. Życzymy miłej lektury!

 

Obraz1

Zdjęcia: Joanna Koterwas

[g=rocznik-spytkowicki-2023]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //