Uroczysta Sesja Rady Gminy Spytkowice

DSC 8445

XLVIII Sesja Rady Gminy Spytkowice miała szczególny charakter, bowiem obfitowała w szeroki zakres podejmowanych uchwał oraz innych ważnych punktów porządku obrad.

Skupiono się m.in. na kwestiach związanych z uchwaleniem stawek podatkowych na rok 2024, w tym podatku od nieruchomości i środków transportowych. Rada Gminy uchwaliła również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23 zł za jedną osobę, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a dla nieruchomości zadeklarowano kompostownik przydomowy. Jeśli takiego kompostownika nie ma, opłata wyniesie 30 zł. Należy zauważyć, że stawka ta jest jedną z najniższych w naszym regionie. Rada ustaliła również dopłatę do obowiązującej taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków w wysokości 5,60 zł netto dla gospodarstw domowych. Szczegóły poszczególnych stawek dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://tiny.pl/c2v14, https://tiny.pl/c2vjh.

Rada dokonała również analizy informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacji o składanych do Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy oświadczeniach majątkowych.

Istotnym punktem obrad było uroczyste podziękowanie dla Wójta Gminy Spytkowice Pana Mariusza Krystiana w związku z wygaśnięciem mandatu Wójta, wskutek wyboru na Posła na Sejm RP w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. Uroczystość ta rozpoczęła się od wystąpienia Pana Mariusza Krystiana, który w swym przemówieniu podsumował 21 lat pracy samorządowej, podczas których pełnił funkcję Radnego Rady Gminy, a następnie Wójta Gminy Spytkowice oraz złożył podziękowania dla wszystkich, z którymi przyszło mu w tym czasie współpracować.

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Wam wszystkim za współpracę, bez Was takiej gminy by nie było. Cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć – to wszystko było naszym wspólnym udziałem – mówił obecny Poseł na Sejm RP Mariusz Krystian.

W imieniu wszystkich obecnych na Sesji słowa podziękowania w stronę Pana Mariusza Krystiana skierował pełniący funkcję Wójta Gminy Spytkowice Pan Krzysztof Byrski. W przemówieniu przypomniał poszczególne etapy działalności ówczesnego Radnego i Wójta oraz największe sukcesy zawodowe. Na zakończenie, przyszedł czas na życzenia oraz film podsumowujący poszczególne aspekty tejże działalności. W obchodach wzięli udział również przedstawiciele organizacji społecznych z terenu gminy, którzy złożyli podziękowania za wszystkie lata pracy w samorządzie Gminy Spytkowice.

Panu Posłowi życzę spełnienia marzeń i tego, żeby nigdy nie zapomniał o Gminie Spytkowice podsumował Pełniący funkcję Wójta Gminy Spytkowice Krzysztof Byrski.

[g=XLVIII-sesja-rady-gminy]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //