Ubrania specjalne dla OSP

image012

W ramach realizacji programu „Małopolskie OSP 2023”, Gmina Spytkowice pozyskała środki na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z jej terenu. Dzisiaj odbyło się uroczyste przekazanie ubrań ochronnych, które zostały wręczone przez pełniącego funkcję wójta gminy Krzysztofa Byrskiego, radnego sejmiku województwa małopolskiego Rafała Stuglika oraz zastępcę kierownika referatu ogólno-organizacyjnego Pawła Paździorę. Sprzęt odebrali prezesi oraz naczelnicy lokalnych jednostek OSP.

Wartość zadania opiewa na kwotę 38 854,90 zł, z czego 10 000,00 zł pozyskano z dotacji Województwa Małopolskiego.

Ubrania ochronne wykorzystywane będą przede wszystkim podczas działań ratowniczych, co poprawi gotowość bojową OSP i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.

Logo Malopolska H rgb 1

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

[g=malopolskie-osp-2023]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //