Gmina Spytkowice ze wsparciem z Budżetu Państwa

2945657 0

Dzielimy się z Wami kolejnymi dobrymi wiadomościami! Gmina Spytkowice otrzymała znaczące wsparcie finansowe z Budżetu Państwa.

Pierwsza z nowin dotyczy sektora edukacji, w którym gmina została beneficjentem subwencji oświatowej w wysokości ok. 2 mln zł. Wsparcie pozwoli na realizację zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej, mających na celu nie tylko poprawę infrastruktury edukacyjnej, ale także podniesienie poziomu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty.

Druga wiadomość dotyczy wzrostu subwencji rozwojowej o ok. 600 tys. zł, co otwiera nowe możliwości w zakresie rozwoju lokalnej infrastruktury transportowej. Uzyskane wsparcie pomoże rozwiązać problem z busami na linii Bachowice-Oświęcim oraz Kraków-Zator. Część z tych środków pozwoli nam również rozpocząć proces projektowania potrzebnych odwodnień.

Te dwa strategiczne kierunki finansowania, to znaczący krok naprzód w rozwoju lokalnej społeczności. Inwestycje w edukację i infrastrukturę transportową nie tylko podniosą jakość życia mieszkańców, ale także przyczynią się do długoterminowego rozwoju gminy.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //