Podtopienia przez inwestycję - społeczność domaga się rozwiązań

2image0099

Mieszkańcy ul. Jana III Sobieskiego w Ryczowie, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie z działką inwestycyjną, stoją w obliczu poważnych problemów związanych z odwodnieniem terenu. Pod koniec grudnia ich posesje zostały podtopione w wyniku prac budowlanych prowadzonych przez inwestora.

Sygnalizowany problem w szczególności dotyczy sposobu odprowadzenia wód opadowych, które spływają do zbiornika retencyjno-odparowującego. Niestety, takie rozwiązanie nie radzi sobie z przyjmowaniem nadmiaru wód. Pomimo prób odpompowania wody, naturalny kierunek i natężenie spływu wód uległy zmianie, powodując zagrożenie nie tylko dla mieszkańców, ale i dla użytkowników drogi powiatowej przy ulicy Jana III Sobieskiego, w szczególności w miejscu, gdzie krzyżuje się ona z drogą krajową nr 44.

Mimo interwencji mieszkańców i prób poradzenia sobie z sytuacją przez wywóz wody beczkowozem, kierownik budowy i wykonawca realizujący inwestycję, zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe projektem, stoi w obliczu ograniczeń w rozwiązaniu problemu.

W odpowiedzi na narastający kryzys, pełniący funkcję wójta gminy Marek Gajowy, zdecydował się osobiście odwiedzić miejsce zdarzenia, aby porozmawiać z mieszkańcami i osobami odpowiedzialnymi za koordynację prac.

- Dążymy do wspólnego rozwiązania problemu, które uwzględni dobro wszystkich zainteresowanych stron i zapewni bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców. Wystąpiłem do Zarządu Zlewni w Krakowie o udzielenie informacji czy są w posiadaniu map drenacyjnych zalewanych działek, aby zweryfikować czy nie doszło do przerwania drenacji  – komentuje wójt.

Równocześnie, inwestor zobowiązał się do podjęcia działań, mających na celu zagospodarowanie wód opadowych i odprowadzenia ich w sposób nie pogarszający stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

[g=wizja-w-terenie]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //