L Sesja Rady Gminy Spytkowice

image017

Za nami L Sesja Rady Gminy Spytkowice. Jej treść merytoryczna przebiegała według ustalonego porządku obrad. Tematem przewodnim było wręczenie dyplomów Stypendystom w ramach Gminnego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2023/2024.

Wśród nagrodzonych uczniów byli:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach:

Weronika Domagała - klasa V - średnia ocen 5,42

Milena Wierdonek - klasa V - 5,33

Maja Miarka - klasa V - 5,33

Tomasz Karamański - klasa VI - 5,75

Damian Porębski - klasa VIII - 5,21

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie:

Michał Kubas - klasa IV - 5,82

Klaudia Gwiżdż - klasa V - 5,42

Milena Jędra - klasa V - 5,33

Julia Kaczkoś - klasa V - 5,50

Justyna Wieczorek - klasa V - 5,42

Milena Czyszczoń - klasa VIII - 5,71

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach:

Lena Leśniak - klasa IV - 5,36

Klara Hojowska - klasa V - 5,42

Lena Jastrzębska - klasa V - 5,42

Lena Knapik - klasa V - 5,42

Zofia Kołodziej – klasa V - 5,83

Olaf Masłowski - klasa V - 5,50

Karolina Pindel - klasa V - 5,42

Lena Przejczowska - klasa V - 5,42

Julia Szarek - klasa V - 5,50

Maja Warzecha - klasa V - 5,33

Mikołaj Mamoń - klasa VI - 5,42

Emilia Suska - klasa VI - 5,42

Paulina Brania - klasa VII - 5,29

Igor Masłowski - klasa VIII - 5,50

Wręczenia dyplomów oraz symbolicznych czeków dokonał pełniący funkcję wójta gminy Marek Gajowy, przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski oraz dyrektorzy poszczególnych szkół. Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów!

W czasie obrad przedstawiono również sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok. Tematyka jej posiedzeń w zeszłym roku dotyczyła m.in.: kontroli działalności wybranych klubów sportowych z terenu gminy, rozpatrzenia sprawozdania finansowego gminy na 2023 rok i udzielenia wójtowi absolutorium z tego tytułu, analizy działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach w 2022 roku, kontroli wybranych inwestycji, ujętych w budżecie gminy, a także gospodarowania budynkami komunalnymi.

Kolejnym punktem było rozpatrzenie projektów Uchwał m.in. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2024 roku, pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Spytkowice na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki.

Ponadto, radni uchylili Uchwałę z 2021 roku, dotyczącą utworzenia wspólnej straży gminnej pomiędzy gminami: Brzeźnica, Spytkowice, Tomice.

[g=L-sesja-rady-gminy]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //