Chodnik na ul. Pagory odebrany!

image019

Zakończyliśmy realizację długo oczekiwanego projektu modernizacji części drogi powiatowej nr 1774K ul. Pagory! Inwestycja, która od dawna była uznawana za sprawę kluczową dla bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników tego rejonu, została oficjalnie odebrana przez pełniącego funkcję wójta gminy Marka Gajowego.

- Dziękuję za zaangażowanie w temat realizacji tego przedsięwzięcia moim poprzednikom oraz pracownikom Urzędu Gminy. Projekt o wartości blisko 600 tys. zł., sfinansowany w całości został z budżetu gminy. Konieczne jest zabieganie, aby takie inwestycje były finansowane wraz ze starostwem w proporcji 50% na 50% – powiedział pełniący funkcję wójt gminy Spytkowice.

Chodnik został odebrany warunkowo z uwagami i koniecznymi poprawkami, m.in.:

- w miesiącach wiosennych zostanie dosypany piasek uszczelniający przestrzenie międzykostkowe oraz międzyażurowe;

- płyty najazdowe montowane na korytkach wymagają wykonania potrzebnych otworów dla odprowadzenia wód deszczowych;

- wymiana mocowań śrub mocujących płyty najazdowe dla bezpiecznego poruszania się po płytach.

Inwestycja ta była konieczna do wykonania ze względu na bezpieczeństwo naszych Mieszkańców. Realizacja tego projektu umożliwi bezpieczniejsze dotarcie do stacji kolejowej Spytkowice Kępki. Kolejnym ważnym etapem poprawy bezpieczeństwa będzie połączenie tego chodnika z ulicą Zamkową oraz dokończenie odcinka łączącego stację z chodnikiem, który nie został zaprojektowany ze względu na problemy własnościowe.

[g=odbior-chodnika-pagory]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //