„Czysta Gmina – Piękna Gmina‘’

8 gm

12 kwietnia 2024 roku na terenie naszej gminy odbyła się kolejna akcja „Czysta Gmina – Piękna Gmina”.

Celem akcji jest pokazanie wszystkim, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, odpowiednie gospodarowanie nimi oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Działania te w przyszłości przyczynią się w dużym stopniu do zachowania porządku i wykształcenia pozytywnych nawyków. W ramach akcji porządkowano nie tylko tereny szczególnie, ale również te mniej uczęszczane. Każdy powinien dbać o piękno naszej małej ojczyzny. Należy sobie zdawać sprawę, że wykształcenie takich nawyków będzie trwało latami i wymaga zmiany mentalności wielu z nas.

Dziękuje każdemu za udział w akcji, bo piękno naszej małej ojczyzny zależy od każdego z nas.

 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Kozioł

[g=czysta-gmina-piekna-gmina]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //