Przedszkolaki z ZSP w Spytkowicach uczą patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.

11..jpg

        Rok 2018 jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
        Po rozbiorach i ponad 120 latach niewoli wolna Polska wróciła na mapę świata, narodziła
się na nowo. Upamiętnienie tego wydarzenia jest wspólnym zadaniem nas wszystkich, także najmłodszych mieszkańców naszej małej Ojczyzny – Gminy Spytkowice. Uroczystość przygotowana przez dzieci, to także odpowiedź na apel Władz Gminy Spytkowice, które postanowiły aktywnie włączyć Gminę i jej Mieszkańców w to wielkie narodowe święto m.in. przez cykl wydarzeń, inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych związanych z Jubileuszem Stulecia Odzyskania Niepodległości.

     Dnia 27.04.2018r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Spytkowicach odbyła się patriotyczna uroczystość zatytułowana „Polska – moja ojczyzna” przygotowana przez przedszkolaków. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji, poznanie symboli narodowych naszego kraju oraz uczczenie Święta Flagi.  Apel rozpoczął się uroczystym odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Następnie  prowadzący z klasy VI zaprosili wszystkich licznie przybyłych gości na część oficjalną - program artystyczny przedszkolaków, przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń. Dzieci z powagą recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Atmosfera była podniosła, ale zarazem bardzo radosna. Występ przedszkolaków, ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony został gromkimi brawami. Występy umilił piękny śpiew uczennic z klasy VI, które zaprezentowały patriotyczne piosenki. Na zakończenie, trzymając w ręce flagi narodowe wszyscy razem zaśpiewali piosenkę „Jestem Polakiem”. Całą uroczystość z wielkim zainteresowaniem i w skupieniu obejrzeli i wysłuchali uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście - Pan Mariusz Krystian – Wójt Gminy Spytkowice, Pan Jerzy Piórowski – Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice, Pani Ewa Byrska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach.

    Słowa uznania należy skierować, również w stronę rodziców, którzy przygotowali dla wszystkich gości słodki poczęstunek w barwach narodowych - smaczne muffiny i ciasteczka.

    Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie nagród laureatom Gminnego konkursu plastycznego pt. „Tradycje ludowe Gminy Spytkowice”  zorganizowanego przez Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Spytkowicach pod honorowym patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach.

      Na koniec uroczystości głos zabrała Dyrektor szkoły Pani Maria Mróz, która podziękowała nauczycielom i młodym aktorom za przygotowanie uroczystości będącej dla całej społeczności szkolnej wspaniałą lekcją patriotyzmu.

 [g=Przedszkolaki-Zsp-Spytkowice]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //