Rada Gminy oddała hołd bohaterom II wojny światowej

DSC 0777

25 listopada br. odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Spytkowice. Obfitowała ona w wiele istotnych tematów. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się m.in. członkowie rodzin żołnierzy z terenu gminy Spytkowice, walczących na froncie II wojny światowej.

Sesja rozpoczęła się od uczczenia pamięci Mieszkańców Gminy Spytkowice walczących w czasie II wojny światowej z okupantem hitlerowskim. Podjęciem uchwały Rada Gminy w imieniu własnym, Wójta Gminy oraz całej lokalnej wspólnoty samorządowej złożyła hołd śp. Janowi Foldze oraz śp. Józefowi Kowalskiemu ufając, że Ich bohaterstwo w tamtych tragicznych dla narodu polskiego chwilach będzie dla nas powodem do dumy i naśladowania.

Od 1 stycznia 2022 roku zmieni się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od nowego roku, posiadając przydomowy kompostownik, zapłacimy 20 zł od osoby. Dla osób, które nie posiadają kompostownika, stawka wyniesie 27 zł, natomiast opłata podwyższona dla osób nie wywiązujących się z obowiązku segregowania odpadów - 81 zł. Rodzinom wielodzietnym przysługuje natomiast obniżka w wysokości 5 zł na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. To niestety kolejny wzrost opłaty, spowodowany w głównej mierze dalszym wzrostem ilości śmieci oraz, ściśle z tym związanym, kosztem transportu i przetworzenia odpadów. Warto podkreślić, że wzrost niniejszych stawek jest najmniejszy z możliwych i nadal stawka opłaty za odbiór odpadów w gminie Spytkowice jest jedną z najniższych w regionie. Poniżej prezentujemy dla porównania kilka stawek już przyjętych w okolicznych gminach.

Lp.

Gmina

Stawka opłaty po obniżce
dla osób kompostujących odpady

1.

Spytkowice

20,00 zł

2.

Andrychów

24,50 zł

3.

Przeciszów

28,00 zł

4.

Polanka Wielka

28,00 zł

5.

Skawina

29,00 zł

6.

Zator

31,00 zł

 

Radni podjęli również uchwałę w sprawie wyrażenia solidarności ze wszystkimi służbami mundurowymi państwa polskiego zaangażowanymi w obronę wschodniej granicy Rzeczypospolitej. Postawa polskiego żołnierza na przestrzeni wieków niejednokrotnie przynosiła chlubę naszemu narodowi zmuszonemu do walki w obronie Ojczyzny. Radni, podejmując tę uchwałę, wyrazili wdzięczność żołnierzom, że wypełniając obowiązek konstytucyjny, dzielnie bronią bezpieczeństwa polskich obywateli, suwerenności oraz nienaruszalności granic naszego państwa, wykazując się przy tym poświęceniem i odwagą.

W trakcie obrad Radni rozpatrzyli także projekty uchwał w sprawie m.in.: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o utworzeniu wspólnej straży gminnej pomiędzy gminami Brzeźnica, Spytkowice, Tomice, Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Spytkowice.

 

[g=XXX-Sesja-Rady-Gminy-2021]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //