Rozstrzygnięcie ogłoszonych konkursów

12

W maju podano do wiadomości wyniki konkursów, które zostały ogłoszone przez Wójta Gminy w Spytkowicach w roku bieżącym. Pierwszy dotyczył wykonania projektu pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, który ma zostać usytuowany na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie, natomiast drugi miał na celu wyłonić element identyfikacji wizualnej dla gminy Spytkowice w formie logotypu oraz hasła promocyjnego.

Konkurs na wykonanie projektu pomnika miał charakter otwarty, a termin składania prac konkursowych upływał 30 kwietnia br. Ostatecznie złożone zostały dwie prace, przy ocenie których Komisja kierowała się walorami historycznymi przedstawionej koncepcji, dopasowaniem koncepcji do otaczającej przestrzeni, kreatywnością pomysłu oraz trwałością pomnika. Komisja, w skład której weszli Wójt Gminy Mariusz Krystian, Sekretarz Gminy Anna Przejczowska, Artysta Rzeźbiarz dr hab. Mieszko Tylka, Dyplomowany Konserwator Dzieł Sztuki dr Mariusz Wrona oraz Pracownik Urzędu Gminy Wojciech Bałys postanowiła o nierozstrzygnięciu konkursu.

Konkurs na opracowanie logotypu oraz hasła promocyjnego cieszył się dużo większym zainteresowaniem. W jego ramach zostały złożone 23 prace konkursowe. Komisja, w osobach Wójta Gminy Mariusza Krystiana, Sekretarza Gminy Anny Przejczowskiej, Rektora ASP w Krakowie prof. dra hab. Stanisława Tabisza, Dyplomowanego Konserwatora Dzieł Sztuki dra Mariusza Wrony, Dyrektora GOK Ewy Byrskiej oraz Informatyka Urzędu Gminy Krzysztofa Książka, mając na uwadze wartości projektowe, oryginalność, wartości marketingowe, a także wartości użytkowe podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do finału czterech prac konkursowych. Po dyskusji oraz uzasadnieniu poszczególnych członków Komisji wybrano projekt artysty z Wrocławia wychodzący od pejzażu gminy Spytkowice i polegający na przetworzeniu tegoż pejzażu w abstrakcyjne formy topograficzne, które zostały uzupełnione bardzo dobrze dobranym krojem literniczym zestawionego ze znakiem plastycznym napisu. Jak zaznaczono w protokole, wybrany logotyp sprawia zdecydowanie afirmatywne wrażenie, jest nowoczesny w swym wyrazie i jest trafnie dobrany do specyfiki położenia Gminy Spytkowice oraz posiada indywidualny, oryginalny charakter graficzny.
W efekcie będzie dobrym znakiem identyfikacyjnym oraz promocyjnym dla Gminy Spytkowice. Komisja konkursowa zasugerowała jednak, aby Organizator mógł negocjować z autorem jeszcze inne, drobniejsze szczegóły i warianty wybranego projektu.

[g=rozsrzygniecie-konkursow]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //