Spotkanie dotyczące nowych zasad szacowania szkód łowieckich

3

Na prośbę rolników, 8 maja w Wiejskim Domu Kultury w Bachowicach, Wójt Gminy Spytkowice wraz z Prezesem Małopolskiej Izby Rolniczej w Wadowicach zorganizował spotkanie dotyczące nowych zasad przyznawania odszkodowań za tzw. szkody łowieckie wyrządzone przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

W spotkaniu tym uczestniczyli: Pan Mariusz Krystian – Wójt Gminy Spytkowice, Pan Ryszard Czaicki - Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, Pan Wojciech Wójcik – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach, Pani Marta Wojdyło – Nadleśnictwo Andrychów, Pan Bogusław Antos – Wójt Gminy Brzeźnica, Pan Marek Bagier – OHZ Zator i Koło łowieckie KRUK w Zatorze, Pan Michał Gołda – OHZ Zator, Pan Krzysztof Piotrowski – Koło Łowieckie HUBERT w Ryczowie, sołtysi Gminy Spytkowice, sołtysi Gminy Brzeźnica oraz zainteresowani rolnicy.

Nowe prawo łowieckie, które obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r. nakłada na sołtysów szacowanie szkód w uprawach rolnych. Zgodnie z tymi zmianami, szacowanie szkód będzie przeprowadzać 3-osobowa komisja złożona z rolnika, na którego ziemi doszło do szkody, przedstawiciela koła łowieckiego, czyli zazwyczaj zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz sołtysa wsi. Wniosek o oszacowanie takiego odszkodowania rolnik będzie składał teraz do Urzędu Gminy, a nie jak dotychczas, do koła łowieckiego.

Zmiana przepisów wzbudza wiele kontrowersji. Najlepszym rozwiązaniem, które zaspokoi każdą ze stron, będzie zapowiadana nowelizacja ustawy, gdzie zasady będą bardziej czytelne i sprawiedliwe.

[g=Szkody-lowieckie]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //