Spotkanie w sprawie budowy trasy VeloSkawa

VeloSkawa

Gmina Spytkowice wspólnie z Województwem Małopolskim oraz Gminą Zator i Gminą Brzeźnica realizuje od lipca ubiegłego roku projekt pn. Budowa trasy rowerowej VeloSkawa - odcinek Podolsze - Łączany. To jeden z odcinków trasy, która zlokalizowana będzie w zachodniej części Małopolski. Poprowadzi przez atrakcyjne miejsca doliny rzeki Skawy, a na mapie trasy znajdą się m.in. Sucha Beskidzka, Wadowice, czy Sanktuarium O. Bernardynów w Alwerni. VeloSkawa przebiegać będzie również po malowniczych zakątkach gminy Spytkowice.

23 lutego br. odbyło się spotkanie w sprawie przebiegu trasy na terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli: Robert Górecki, zastępca dyrektora ds. inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie, przedstawiciel głównego inwestora projektu; Maciej Antoniewicz, przedstawiciel firmy Via Projekt, wykonawcy projektu oraz Mariusz Krystian, wójt gminy Spytkowice. Zgodnie z projektem, „nasza” część trasy przebiegać będzie po wałach wiślanych od mostu kolejowego w Miejscu, poprzez wały cofkowe okalające starorzecze Krajskie, aż do granicy Ryczowa z Łączanami. Cały odcinek łączyć się będzie natomiast z Wiślaną Trasą Rowerową w Łączanach.

- Obecnie opracowywana jest opinia hydrologiczna. Dokumentacja ta wraz z projektem zagospodarowania terenu zostanie w pierwszej połowie marca przekazana do PGW Wody Polskie. Cała procedura powinna potrwać ok. 3 miesięcy - poinformował podczas spotkania przedstawiciel projektanta.

Punktem kluczowym całej inwestycji jest budowa kładki rowerowej, która połączy prawy i lewy wał cofkowy wzdłuż starego przebiegu Wisły. W przedstawionej opinii PGW Wody Polskie poinformowały, że rozwiązania projektowe dla planowanej kładki muszą uwzględniać planowaną modernizację wałów przeciwpowodziowych. Mając na uwadze brak szczegółowego zakresu przebudowy wałów oraz lokalizację kładki, rekomendują oni poprowadzenie ścieżki w tzw. międzywalu lub poprowadzenie trasy drogą powiatową tj. ul. Pagory i dalej ul. Kasztelańską i ul. Wiślaną.

- Poprowadzenie szlaku rowerowego drogą powiatową z uwagi na duże natężenie ruchu jest mocno kontrowersyjne, natomiast teren w międzywalu jest terenem, który, w zależności od sumy opadów atmosferycznych, jest przez 1/3 roku terenem podmokłym. Najkorzystniejszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest budowa kładki, tym bardziej, że jest to teren bardzo atrakcyjny krajobrazowo (Starorzecza) oraz historycznie (Zamek w Spytkowicach) - ocenia wójt Mariusz Krystian.

Władze Gminy Spytkowice nie czekają na rozwój sytuacji, tylko już teraz podejmują działania i rozmowy, zmierzające do pozytywnego zakończenia tematu, ponieważ inwestycja ta doskonale wpisuje się w plany naszego samorządu dotyczące rozwoju infrastruktury rowerowej. Budowa trasy VeloSkawa to część projektu VeloMałopolska, składającego się z 8 tras, zaprojektowanych tak, aby dotrzeć do każdego regionu Małopolski. Walory turystyczne i krajobrazowe Gminy Spytkowice są tego warte.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //