Wykonanie budżetu gminy ocenione pozytywnie!

8

         Za nami XXXIX Sesja Rady Gminy. Sesja szczególna, ponieważ w jej trakcie Radni podejmowali uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Spytkowice za 2017 rok.

         Po przyjęciu porządku obrad, Wójt Gminy Mariusz Krystian przedstawił informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz o działalności i funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym. W tym miejscu Wójt poinformował o spotkaniu z rolnikami dotyczącym szacowania szkód łowieckich. Zaznaczył, że zgłoszona nowelizacja ustawy w tym zakresie ma sprawić, że w szacowanie szkód, poza reprezentantami kół łowieckich, zostaną zaangażowani także przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Ponadto Wójt wziął udział w komisji terenowej z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie oświetlenia przejść dla pieszych oraz projektowanej przez gminę Spytkowice infrastruktury technicznej w ciągu DK nr 44, a także odbył rozmowy w siedzibie Polskich Linii Kolejowych na temat przebudowy wiaduktu kolejowego przy ul. Zamkowej w Spytkowicach. Przekazał, że inwestycja ta musi łączyć się z przebudową drogi powiatowej celem zwiększenia istniejącego pod wiaduktem prześwitu, gwarantującego przeniesienie ruchu samochodów ciężkich z ul. Wzory.

        W kolejnych punktach Radni obejrzeli prezentacje o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie gminy. Następnie Wójt Gminy zaprezentował informację na temat wykonania budżetu i realizacji inwestycji w roku ubiegłym. Jak poinformował, dochody budżetowe zamknęły się kwotą prawie 37 mln złotych, natomiast wydatki kwotą niewiele przekraczającą 38 mln złotych. Warto podkreślić, że w minionym roku gmina Spytkowice pozyskała ponad 8 mln złotych środków zewnętrznych. Tradycyjnie najwięcej środków gminnych pochłonęła oświata, na którą przeznaczono prawie 12,5 mln złotych. Na drugie miejsce wysunęła się pomoc społeczna w wydatkami na poziomie ponad 12 mln złotych, z czego ponad 7 mln złotych zostało wydatkowane w ramach programu Rodzina 500+. W 2017 roku na wydatki inwestycyjne przekazano ponad 6,5 mln złotych. Do najważniejszych inwestycji gminnych można zaliczyć kompleksową termomodernizację placówek oświatowych, przebudowę dróg gminnych w Ryczowie i Spytkowicach oraz budowę Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu, którą w ubiegłym roku sfinansowano w kwocie 317 tysięcy złotych.

        Po zakończeniu prezentacji Radni przystąpili do przegłosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, która została przyjęta jednogłośnie. To kolejny dowód na bardzo dobrą współpracę Wójta z Radą Gminy.

[g=Sesja-absolutorium]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //