Zbiorniki na wodę pitną już gotowe

DSC 7204

Dostęp do bieżącej wody pitnej w gospodarstwach domowych jest w obecnych czasach podstawową potrzebą każdego człowieka. Zapewnieniu ciągłości dostaw wody na terenie gminy Spytkowice w znaczący sposób pomoże zrealizowana właśnie inwestycja, polegająca na budowie dwóch zbiorników wyrównawczych na wodę pitną zlokalizowanych w Ryczowie. 18 marca 2021 roku odbioru końcowego robót dokonał wójt gminy Mariusz Krystian wraz z kierownikiem referatu inwestycyjnego Urzędu Gminy.

Inwestycja, o której mowa powyżej, polegała na budowie dwóch zbiorników wyrównawczych wody pitnej o łącznej pojemności prawie 1100 m3 wraz z rurociągami technologicznymi, hydrofornią, zbiornikiem na zrzuty wody i deszczówkę, ogrodzeniem, kanalizacją deszczową, a także wszelkimi niezbędnymi instalacjami. Ponadto wykonano utwardzenie drogi dojazdowej z kostki brukowej, chodnik oraz oświetlenie. W ramach realizacji zadania zamontowano także specjalny system sterowania, pozwalający na zdalną obsługę poszczególnych urządzeń.

Całkowita wartość inwestycji to kwota 1,5 miliona złotych. Na realizację zadania gmina Spytkowice pozyskała ponad 850 tysięcy złotych dofinansowania zewnętrznego. Środki te pochodzą z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a wielkość pozyskanego dofinansowania to ponad 50% całej operacji. Jednocześnie jest to maksymalna kwota, jaką mogła otrzymać nasza gmina, biorąc pod uwagę planowaną wielkość poniesionych kosztów.

Co warte pokreślenia, zbiorniki posłużą nie tylko Mieszkańcom Ryczowa, ale także trzech innych sołectw: Półwsi, Bachowic i Spytkowic.

- Realizacja tej inwestycji pozwoli zapewnić ciągłość dostawy wody dla gospodarstw domowych w sołectwie Ryczów, a także w części sołectw Spytkowice i Bachowice, i docelowo w sołectwie Półwieś. Ponadto będziemy mogli  zlikwidować urządzenia pompowni w Ryczowie oraz zbiornik na wodę pitną w miejscowości Półwieś. Zbiorniki, po zakończeniu wszystkich procedur urzędowych, planujemy oddać do użytkowania w okolicach miesiąca maja br. To dla nas dobry moment, z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w okresie letnim - komentuje inwestycję kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach Elżbieta Szcząber.

 

[g=Odbior-zbiorniki-Ryczow]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //