Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

herb

Obecnie w Gminie Spytkowice funkcjonuje jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jest to miejsce, w którym właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddać odpady sprawiające kłopot w zagospodarowaniu.

Odpady muszą być posortowane według rodzajów. Mieszkańcy dostarczają odpady do punktów we własnym zakresie (własnym transportem). Punkt nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych. Są przeznaczone tylko dla mieszkańców Gminy Spytkowice, może się zdarzyć sytuacja, że ich pracownicy mogą poprosić o weryfikację tych danych.

PSZOK Spytkowice

adres:

ul. Zamkowa 57

telefon:

33 8791 695, 33 8791 798

godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:30 - 15:30,

środa - 7:30 – 17:00,

piątek - 7:30 – 14:00

przyjmowane odpady:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne:
  • urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory),
  • telewizory i monitory,
  • pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne:
   • wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki, zmywarki itp.),
   • małogabarytowy sprzęt AGD (odkurzacze, żelazka itp.),
   • sprzęt IT (drukarki, kopiarki itp.),
   • sprzęt audiowizualny (radia, kamery, sprzęt hi-fi itp.),
   • oprawy oświetleniowe,
   • narzędzia elektryczne,
   • zabawki elektryczne,
  • baterie i akumulatory,
  • zużyte świetlówki,
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice w opakowaniach,
 • drewno, opakowania z drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki),
 • opakowania ze szkła,
 • tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding),
 • zużyte opony samochodów osobowych,
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki),
 • opakowania z papieru i tektury (kartony),
 • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu),
 • materiały konstrukcyjne zawierające gips, styropian budowlany,
 • opakowania z metali (puszki)
 • odzież,
 • drobny gruz ceglany i betonowy z remontów, papa odpadowa, usunięte tynki, tapety oraz okleiny,
 • odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie),
 • tekstylia,
 • odpady wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe,
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych ( np. środki ochrony roślin).

 

PSZOK nie przyjmuje części samochodowych oraz elementów karoserii.

PSZOK nie przyjmuje żadnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //