Admin Urząd Gminy

Posts by Admin Urząd Gminy for Gospodarka komunalna:


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Obecnie w Gminie Spytkowice funkcjonuje jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jest to miejsce, w którym właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddać odpady sprawiające kłopot w zagospodarowaniu.

Czytaj więcej...


Ogłoszenie dot. odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości

Urząd Gminy Spytkowice informuje, że od 1 czerwca 2020 roku:

Czytaj więcej...Ogłoszenie Referatu Gospodarki Komunalnej

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wydanym przez Ministra Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 24 marca 2020 r.

Czytaj więcej...


Ogłoszenie Referatu Gospodarki Komunalnej

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wydanym przez Ministra Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 13 marca 2020 r.

Czytaj więcej...


Ogłoszenie - odbiór odpadów w miesiącu kwietniu

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także w trosce  o bezpieczeństwo i zdrowie Naszych Mieszkańców Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Spytkowicach informuje:

Czytaj więcej...


NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //