Ogłoszenie dot. odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości

herb

Urząd Gminy Spytkowice informuje, że od 1 czerwca 2020 roku:

1) Zbiórka odpadów komunalnych z terenu nieruchomości będzie odbywać się dwa razy w miesiącu zgodnie z aktualnym harmonogramem odbioru odpadów w Gminie Spytkowice,

2) Ustalono nowe terminy odbioru odpadów od Mieszkańców n/w rejonów:

- Spytkowice - ulice: Wzory, Zamkowa - druga i czwarta środa miesiąca,

- Ryczów - ulice: Wspólna, Jana III Sobieskiego - pierwszy i trzeci piątek miesiąca,

3) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wznawia przyjmowanie odpadów od Mieszkańców,

4) Opłaty wnoszone w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych przyjmowane będą wyłącznie kartą płatniczą lub poprzez usługę BLIK (telefon komórkowy)

Uwaga! Aktualny harmonogram odbioru odpadów można pobrać ze strony internetowej gminy - Harmonogram odbioru odpadów (zakładka "Gospodarka odpadami") Zostanie on także opublikowany w najbliższym numerze Obserwatora. 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //