Wyniki oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Spytkowice na realizację zadania o charakterze sportowym w roku 2024

herb

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Przyznane

Punkty

Kwota

udzielonej dotacji

 

1.

Ludowy Klub Sportowy

„ORZEŁ” w Ryczowie

34-115 Ryczów,

ul. Stadionowa 23

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu przez udział w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Ryczów”

40

127.500 zł

 

2.

Ludowy Klub Sportowy „ASTRA”
34 – 116 Spytkowice,

ul. Zamkowa 52

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Spytkowice poprzez: prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach, współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie sportowej, jaką jest piłka nożna”

39

 75.000 zł

 

3.

Ludowy Klub Sportowy „BOROWIK”
34 – 116 Spytkowice,
Bachowice

ul. Pod Borem 63

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Bachowice poprzez udział w rozgrywkach oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej”

37

 65.000 zł

 

4.

Klub Tenisa Stołowego „VICTORIA SPYTKOWICE”

34-116 Spytkowice,

ul. Wadowicka 106

 

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Spytkowice  poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z tenisa stołowego, udział w zawodach sportowych oraz poprawę warunków uprawiania sportu”

35

 15.000 zł

 

5.

UKS „SP1” Spytkowice
34 – 116 Spytkowice,

ul. Szkolna 14

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Spytkowice poprzez udział w rozgrywkach oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej”

30

 7.500 zł

Pełniący funkcję Wójta

Gminy Spytkowice

 mgr Krzysztof Byrski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //