Admin Urząd Gminy

Posts by Admin Urząd Gminy for Ogłoszenia:

OGŁOSZENIE w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2024 roku

Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy...

Czytaj więcej...


Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku

Roczny Pogram Współpracy Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr XL/398/22 z dnia 30 listopada 2022 roku.

Czytaj więcej...Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Czytaj więcej...


Ogłoszenie w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2022 roku

Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy...

Czytaj więcej...


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku oraz naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/293/21 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 listopada 2021 r.

Czytaj więcej...


Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

Roczny Pogram Współpracy Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr XXI/194/20 z dnia 28 października 2020 roku.

Czytaj więcej...


Ogłoszenie w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy...

Czytaj więcej...NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //