Ogłoszenie w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2022 roku

herb

Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2022 roku w zakresie:

 

1. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:

NAZWA ORGANIZACJI

NAZWA ZADANIA

KWOTA

OCHOTNICZA

STRAŻ POŻARNA W SPYTKOWICACH

34-116 SPYTKOWICE, UL. ZAMKOWA 14

Organizacja wypoczynku letniego pn. „Strażackie Wakacje 2022”

dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Spytkowice

 

 

5.000 zł

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RYCZOWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ
34 – 115 RYCZÓW,

UL. SZKOLNA 7

Organizacja wypoczynku w formie zimowych warsztatów muzycznych pn.

"Z Orkiestrą w Polskę"

dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Spytkowice

 

 

5.000 zł

 

 2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

NAZWA ORGANIZACJI

NAZWA ZADANIA

KWOTA

 

STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY RAZEM"

34-116 SPYTKOWICE, UL. ZAMKOWA 12

 

Organizacja cyklu warsztatów oraz zajęć kulturalno - rozrywkowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych

 

 

 

14.000 zł

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RYCZOWA I PÓŁWSI 
 34 – 115 RYCZÓW,

UL. SZKOLNA 7

 

 

"Akademia Pomysłów"

 

 

5.000 zł

 

 

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI   NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DAĆ SZANSĘ” W WADOWICACH
34 –100 WADOWICE, UL.

KOCHANOWSKIEGO 42

 

 

 

Czas wolny, czas aktywny

 

 

 

5.000 zł

 

KLUB SZTUK WALKI CHIKARA

34 - 105 WYSOKA 58

 

Prowadzenie na terenie Gminy Spytkowice cyklicznych treningów Karate Kyokushin
dla zawodników

 

3.000 zł

 

LIGA OBRONY KRAJU, Warszawa, ul. Chocimska 14,

BIURO MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO LOK Stowarzyszenie w KRAKOWIE, 30-039 Kraków, ul. Pomorska 2,

 

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Oświęcimiu

Ul. Konarskiego 5, 32-600 Oświęcim

 

 

Organizacja zajęć sportowych poprzez treningi i udziały
w turniejach strzeleckich dla dzieci i młodzieży

 

 

3.000 zł

 

3. Kultury sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego:

 

NAZWA ORGANIZACJI

 

DO KONKURSU NIE ZŁOŻONO ŻADNEJ OFERTY

 

WÓJT GMINY

mgr Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //