Archive: 22/02/2021

Spotkanie z Wojewodą Małopolskim

Regularne przedstawianie tematów dotyczących gminy Spytkowice osobom piastującym najwyższe stanowiska w kraju, czy województwie, to od wielu lat jeden z celów wójta Mariusza Krystiana.

Czytaj więcej...


Poprawiamy jakość powietrza w gminie Spytkowice

Końcem 2020 roku zakończyliśmy projekt polegający na wymianie nieekologicznych kotłów grzewczych w gminie Spytkowice. Na powyższe zadanie nasz samorząd w zakresie poddziałania 4.4.2.

Czytaj więcej...


NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //