Spotkanie z Wojewodą Małopolskim

DSC 7014

Regularne przedstawianie tematów dotyczących gminy Spytkowice osobom piastującym najwyższe stanowiska w kraju, czy województwie, to od wielu lat jeden z celów wójta Mariusza Krystiana. Kolejna taka szansa nadarzyła się końcem ubiegłego tygodnia, kiedy to z wizytą do Spytkowic przybył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Była to możliwość do rozmowy oraz przedstawienia sukcesów naszego samorządu, a także zaprezentowania inwestycji przeprowadzonych przez gminę Spytkowice przy współudziale środków pozyskanych z budżetu państwa. Przy tej okazji wojewoda wizytował zmodernizowaną drogę gminną tj. ul. Lipową w Spytkowicach i ul. Nadwiślańską w Lipowej, której remont był dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych, pierwszy gminny żłobek, współfinansowany z programu Maluch+, a także odwiedził teren oczyszczalni ścieków w Spytkowicach, gdzie wkrótce rozpocznie się gigantyczna inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Małopolskie gminy dzięki rządowemu wsparciu mają szansę na realizację ambitnych inwestycji w swoich małych ojczyznach. Tak jest w Spytkowicach, gdzie wójt Mariusz Krystian skutecznie pozyskuje rządowe środki m.in. na przebudowę dróg, czy budowę nowoczesnego żłobka. Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina przebuduje i podda termomodernizacji budynek urzędu oraz rozpocznie prace przy kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków - skomentował wizytę wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Jak podkreśla wójt Krystian, wielu z przeprowadzonych inwestycji nie udałoby się zrealizować, gdyby nie pozyskanie środków zewnętrznych tj. środków unijnych, czy środków z budżetu państwa. To wsparcie to efekt dobrego postrzegania gminy na arenie ponadlokalnej, a także pomoc wielu życzliwych osób.

- Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz usuwania skutków klęsk żywiołowych, Maluch+ to najważniejsze z programów, z których korzystamy. Dzięki nim w ostatnich latach pozyskaliśmy kilkanaście milionów złotych dofinansowania do inwestycji z budżetu państwa. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomagało nam wiele życzliwych osób. Panie Wojewodo, dziękuję za wsparcie - komentuje wójt Mariusz Krystian.

 

[g=Wizyta-wojewody-2021]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //