Archive: 28/06/2021

Strażacy wybrali swoich przedstawicieli na kolejną kadencję

W czerwcu 2021 roku odbyły się zebrania podsumowujące działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Spytkowice.

Czytaj więcej...


Awans zawodowy nauczycieli

Podczas XXVII Sesji Rady Gminy Spytkowice mieliśmy okazję doświadczyć wielu istotnych momentów. Jednym z nich było wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Czytaj więcej...


Pożegnanie Pani Małgorzaty Balonek w związku z przejściem na emeryturę

Ostatnia sesja Rady Gminy Spytkowice miała uroczysty charakter nie tylko ze względu na wotum zaufania i absolutorium udzielone Wójtowi Gminy.

Czytaj więcej...


NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //