Strażacy wybrali swoich przedstawicieli na kolejną kadencję

20210529 OSP Ryczow 2

W czerwcu 2021 roku odbyły się zebrania podsumowujące działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Spytkowice. Tym razem były one również zebraniami wyborczymi, w trakcie których wybierano Zarządy na nową, 5-letnią kadencję.  

W trakcie zebrań Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiały sprawozdania ze swojej działalności za 2020 rok, zestawienia wyjazdów do działań ratowniczych, rozliczenia finansowe, jak również inne istotne informacje dotyczące bieżącej pracy. Ponadto strażacy dyskutowali nad planem działalności na rok 2021 oraz możliwych inwestycjach w użytkowane obiekty, czy sprzęt ratowniczy.

W punkcie obrad każdego Zebrania było także wystąpienie Wójta Gminy Spytkowice, a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Spytkowicach, który przedstawiał kwoty, jakie Gmina wydatkowała na poszczególne OSP w 2020 roku w zakresie utrzymania gotowości bojowej wraz z kwotami udzielonych dotacji na wsparcie działalności OSP. W roku 2020 był to wydatek blisko 460 tysięcy złotych.

Warto dodać, że przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, władze Gminy oraz władze sołeckie wysoko ocenili działalność strażaków - ochotników, ich szczególne zaangażowanie w niesienie pomocy będącym w potrzebie, która często wiąże się z narażeniem własnego zdrowia i życia. Podkreślali, że jest to niezwykle cenna i zaszczytna służba na rzecz społeczności lokalnej.

Najważniejszym punktem tegorocznych zebrań były wybory nowych Zarządów poszczególnych OSP. Składy Zarządów na lata 2021-2026 przedstawiają się następująco:

OSP Spytkowice

Prezes - Zbigniew Malaga
Wiceprezes - Józef Michalec
Naczelnik - Maciej Sołtys
Z-ca Naczelnika - Bogdan Sikora
Sekretarz- Sławomir Mamoń
Skarbnik - Maciej Szarek
Gospodarz - Marcin Berniak
Członek Zarządu - Grzegorz Knapik

OSP Bachowice

Prezes - Tadeusz Dębski
Wiceprezes - Piotr Orkisz
Naczelnik - Arkadiusz Stańczyk
Z-ca Naczelnika - Marcin Bobak
Sekretarz - Gabriel Dębski
Skarbnik - Wojciech Kasprzyk
Gospodarz - Marian Szarek
Członek Zarządu - Bartłomiej Stańczyk
Członek Zarządu - Tomasz Kurdziel

OSP Ryczów

Prezes - Bogdan Suślik
Wiceprezes - Maksymilian Kubarek
Naczelnik - Łukasz Suślik
Sekretarz - Anna Suślik
Skarbnik - Adrian Klaja
Gospodarz - Piotr Maślona
Członek Zarządu - Marian Ryba
Członek Zarządu - Rafał Jędra

OSP Miejsce

Prezes - Rafał Giermek
Wiceprezes / Naczelnik - Bogusław Kapcia
Z-ca Naczelnika - Damian Giermek
Sekretarz - Tomasz Głogowski
Skarbnik - Adam Mamoń
Gospodarz - Patryk Kubarski
Członek Zarządu - Arkadiusz Mostowik

OSP Półwieś

Prezes - Paweł Kozioł
Wiceprezes - Krzysztof Brania
Naczelnik - Seweryn Witek
Z-ca Naczelnika - Piotr Drożdż
Sekretarz - Łukasz Stokłosa
Skarbnik - Adam Mostowik
Członek Zarządu - Krzysztof Łąka
Członek Zarządu - Maciej Maślona

 

[g=Zebrania-wyborcze-OSP-2021]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //