Wójt Gminy z wotum zaufania i absolutorium

DSC 7957

Po dyskusji nad raportem o stanie Gminy Spytkowice oraz przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu, Rada Gminy Spytkowice jednogłośnie udzieliła wójtowi Mariuszowi Krystianowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

W trakcie sesji wójt gminy przedstawił film, podsumowujący działalność samorządu w roku 2020. W trakcie prezentacji wójt omówił jednocześnie kwestie budżetowe. Zaznaczył, że dochody Gminy zamknęły się kwotą ponad 60 mln złotych, natomiast wydatki kwotą blisko 51,5 mln złotych. Na wielkość wydatków składają się w szczególności: pomoc społeczna i program Rodzina 500+, oświata oraz inwestycje.

Całkowita wartość zrealizowanych w ubiegłym roku prac inwestycyjnych to blisko 9 mln złotych. Wśród nich wyróżnić można przede wszystkim utworzenie pierwszego publicznego żłobka na terenie gminy Spytkowice (tylko w 2020 roku to wydatek 1,5 mln złotych), kompleksowy remont pomieszczeń sali i świetlicy Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie (0,9 mln złotych), a także budowę zbiorników na wodę pitną w Ryczowie (1,1 mln złotych) oraz zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bachowice (0,87 mln złotych). Ponadto na uwagę zasługuje modernizacja kolejnych dróg gminnych. W 2020 roku przebudowano ul. Lipową i ul. św. Katarzyny w Spytkowicach oraz ul. Nadwiślańską w Lipowej.

Znaczna część środków budżetowych została przekazana na oświatę. To niebagatelna kwota prawie 15 mln złotych, co stanowi blisko 35% wszystkich wydatków. Jak wiadomo, subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie całości kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, dlatego też Gmina, tylko w ubiegłym roku, dołożyła do oświaty z własnych środków ponad 5 mln złotych. Najwięcej pieniędzy przeznaczono jednak na pomoc społeczną i kwestie rodzinne. To ogólnie blisko 18 mln złotych. Warto podkreślić, że na część dotyczącą programu Rodzina 500+, Gmina corocznie otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

Szczegółowy raport o stanie Gminy Spytkowice dostępny jest dla zainteresowanych na stronie internetowej www.spytkowice.net.pl w zakładce „Raport o stanie Gminy Spytkowice”.

W trakcie obrad Radni podjęli również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Nowy Targ, z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom wsi Nowa Biała, poszkodowanym w gigantycznym pożarze, do którego doszło w sobotę, 19 czerwca. Żywioł pochłonął blisko 50 budynków, a ponad 100 osób pozostało bez dachu nad głową. Na szczęście nikt nie zginął.

 

[g=XXVII-Sesja-Rady-Gminy-2021]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //