Archive: 23/02/2021

Odnawialne źródła energii w gminie Spytkowice

Gmina Spytkowice od kilku lat prowadzi działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Po realizacji prac związanych z wymianą nieekologicznych kotłów grzewczych, przyszedł czas na projekt dotyczący montażu odnawialnych źródeł energii...

Czytaj więcej...


Morsy przepłynęły Wisłę w Spytkowicach

Słowo „morsowanie” pojawia się ostatnio we wszystkich możliwych formach i przypadkach. Moda na zimowe kąpiele coraz bardziej rozprzestrzenia się również na terenie gminy Spytkowice.

Czytaj więcej...


NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //